"Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal, kdybych to uměl."

Drobečková navigace

Úvod > Vše o školce > Zaměření a cíle naší MŠ

Zaměření a cíle naší MŠ

Zaměření naší mateřské školy

 • šťastné a spokojené děti - radostně a v klidu si prožít roky v mateřské škole
 • spokojení rodiče - spolupráce s rodiči
 • umožnit dětem poznávat různorodé a zajímavé činnost
 • individuální přístup s respektováním potřeb jednotlivých dětí
 • umožňovat dostatek pohybu
 • pomoc dětem při adaptaci v MŠ
 • bezproblémový přechod dětí do ZŠ

Cíle naší mateřské školy

Při plnění rámcových cílů vzdělávacího programu
rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
Vycházíme ze splnění základních lidských potřeb:
Fyziologické potřeby - potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití
Potřeba bezpečí - jasná pravidla dětem známá a srozumitelná, mít možnost říci ne, vyjádřit i své negativní pocity.
Potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti - při činnostech s dětmi využívat fyzického kontaktu ( pohlazení, pochování, objetí, aj. )
Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání - chovat se k dětem jako k bytostem, které mají svou hodnotu už nyní
Potřeba seberealizace - naplnit a nepromarnit vše dobré, co v dítěti je
Vzdělávací obsah -  Protože vše okolo předškolního dítěte by mělo mít přirozený průběh, dohodli jsme se na integrovaných blocích, které jsou v souladu s přírodním rokem.

Oblast výchovně vzdělávací:

 

 • krása přírody - zkrášlujeme nejbližší okolí
 • poznáváme obec a její dominanty
 • objevujeme okolní krajinu
 • pečujeme o zahradu
 • třídíme odpad
 • pořádáme výlety po okolí
 • krása mezilidských vztah - aktivně trávíme volný čas
 • učíme se toleranci a spolupráci
 • učíme se sebehodnocení a zodpovědnosti za své chování
 • vytváříme ovzduší vzájemné důvěry
 • respektujeme jedinečnost a zranitelnost jedince
 • pomáháme slabším a hendikepovaným
 • krása mluveného projevu - pečujeme o děti s vadou řeči
 • vyhýbáme se vulgarismum
 • seznamujeme se s literaturou
 • vystupujeme na besídkách
 • hrajeme divadlo
 • sledujeme divadelní představení