"Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal, kdybych to uměl."

Drobečková navigace

Úvod > Vše o školce > Vzdělávací program

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program je dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole. Naše mateřská škola jej rozpracovává v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Využíváme všech dostupných metodických zdrojů. Program činnosti naší mateřské školy vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí. Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a potřeb. Děti si po celou dobu pobytu v mateřské škole hrají. Hrají si samy, s kamarády, s paní učitelkou. Hra, humor, zpěv, pohyb, cvičení, malování a mnoho další dětské „práce“ dělá naší školu tím, čím má být: prostředím ve kterém se všichni dobře cítí, jsou oceňovány, přijímány s pochopením a láskou. O takovou školu se snažíme a v takové chceme pracovat a žít. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny naše děti. Kdo má zájem, může se u nás ještě více rozvíjet v zájmových kroužcích: hudebně pohybovém kroužku, v kroužku aerobiku, ve výtvarném kroužku, ve školičce bruslení, plavání, práce dětí s počítačem.

Spolupráce s rodiči se daří, ale budeme se snažit, aby byla ještě otevřenější. Rovněž věříme, že i spolupráce s dalšími partnery ( př. ZŠ, ZŠU, SPC, PPP....) bude stále více neformální, otevřenější a nesena hlubším zájmem o předškolní výchovu vůbec. Vstřícný a tvořivý pracovní kolektiv celé školy pokračuje v realizaci programu ve třídách.

Celý vzdělávací program je dostupný v dokumentech.